OM PROJEKTET:

KARRIEREVEJE I DEN REGIONALE PSYKIATRI

Som led i et satspuljeprojekt på sundhedsområdet for 2019-2022 har Sundhedsstyrelsen med hjælp fra en arbejdsgruppe udarbejdet “Anbefalinger til rekruttering og fastholdelse af sundhedspersonale i psykiatrien”. Anbefalingerne blev offentliggjort i januar 2020.

Efterfølgende har Sundhedsstyrelsen samarbejdet med forskellige faglige selskaber, herunder Ergoterapifagligt Selskab for Psykoterapi og Psykosocial Rehabilitering, om at beskrive mulige karriereveje i psykiatrien. Det gælder både ergoterapeuter, fysioterapeuter, sygeplejersker, psykologer, læger samt social- og sundhedsassistenter.

Formålet med projektet er at vise de spændende og attraktive muligheder, der for blandt andre ergoterapeuter er inden for den regionale psykiatri. Det har resulteret i en stribe produkter, som både tæller faglige beskrivelser, film og podcast. Mange af dem finder du her på siden.

Et andet formål er at undersøge og beskrive ergoterapi i den regionale psykiatri med henblik på fremtidig forskning, ledelse og kvalitetsudvikling på området. Her arbejdes der på at producere både skriftligt materiale, film og podcast, som alt sammen i løbet af efteråret 2020 vil blive formidlet til blandt andet professionshøjskolerne og de studerende på kandidatuddannelsen i ergoterapi.

Bag projektet står som nævnt Ergoterapifagligt Selskab for Psykiatri og Psykosocial Rehabilitering. Selskabet bestyrelse er projektejer, og faglig projektleder er Cæcilie Neumann, der til daglig arbejder i Region Hovedstadens Psykiatri.

Projektets skriftlige produkter er leveret af: Lone Decker, lektor, M.Ed., specialeergoterapeut i psykiatri samt Henrik Kruse-Hansen, lektor, cand. san i ergoterapi fra Københavns Professionshøjskole.

 

Videoerne i projektet er produceret af journalist Anni Møllemand Wiecka, og journalist Bille Sterll står for produktionen af podcast.

Scroll to top